Προϊόντα ››

Κυκλώνες

Κυκλώνες

Κωδ.: 06-01
  • Κατασκευάζονται από DCP γαλβανιζέ και inox λαμαρίνα.
  • Θυρίδα επίσκεψης στο κάτω τμήμα του κυκλώνα.
  • Διάμετρος κατασκευής από Φ-200mm έως Φ-2800mm.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης σε δωμάτιο για την αποθήκευση πριονιδίου ή απ'ευθείας μεταφορα σε φορτηγό.
  • Τοπoθέτηση σε σιλό.

Χρήση: Σε δίκτυα αερομεταφοράς για τον διαχωρισμό αέρα και υλικών.
Πλεονεκτήματα: Μικρό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.

Βιομηχανίες επίπλων, εργοστάσια χαρτιού.