Κύριος στόχος της ΕΛΒΙΕΞ ΕΒΕ είναι να κατασκευάζει μηχανήματα απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον διασφαλιζόντας έτσι την αναπτυξιακή στρατηγική της.

Η κατάρτιση των στελεχών της εταιρείας μας, η ποιότητα των υπηρεσιών μας καθώς και η παραγωγική διαδικασία της κατασκευής των μηχανημάτων μας εναρμονίζονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστοποιούνται με CE.