Παρουσίαση


Η εταιρεία ΕΛ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΒΕ ιδρύθηκε το 1976 από τον Γεώργιο Μανωλούδα και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και τοποθέτησης συστημάτων απορρόφησης σε εργοστάσια ξύλου η επίπλων και σε συστήματα εξαερισμού βιομηχανικών χώρων. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας κατασκευάζει φιλτροσιλό πριονιδίου, βιομηχανικούς απορροφητήρες, κλειστές καμπίνες βαφής επίπλων, αερολέβητες ξύλου και βιομάζας κλπ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργοστάσιο μας βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1500m2 . Το εργοστάσιο περιλαμβάνει πλήρως οργανωμένα τμήματα:

  • Κατασκευής
  • Επεξεργασίας
  • Ποιοτικού ελέγχου και
  • Αποθήκευσης προϊόντων
  • Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Ο εκθεσιακός χώρος βρίσκεται στην οδό Κων/νου Καραμανλή 98 στην – Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Στην εφαρμογή των συστημάτων της η ΕΛ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΒΕ χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα μηχανήματα παραγωγής όπως:

  • Παντογράφο-πλάσμα CNC-CAD με τρισδιάστατο πρόγραμμα σχεδίασης-κοπής.
  • Υδραυλική στραντζοπρέσσα CNC και
  • Υδραυλικό ψαλίδι.