Επίσκεψη στην έκθεση LESDREVMASH στην Ρωσία από 24-27/10/2016.